V prejšnjem delu smo pogledali, kaj točno pomeni glukoza v krvi na tešče in zakaj ni najboljši marker za ugotavljanje sladkorne bolezni oziroma rizika zanjo. Danes bomo najprej pogledali kakšne so primerne vrednoti glukoze v krvi na tešče, nato pa pričeli z markerji povprečne glukoze v krvi in ugotovili kako jih lahko kombiniramo, da dobimo kar najboljši vpogled kako naše telo presnavlja sladkor.

Kaj je normalna vrednost glukoze v krvi?

Konvencionalni razpon vrednosti glukoze sega od 3,6 do 6,1 mmol/l, ki pa je po mojem mnenju veliko preširok. Povprečna vrednost glukoze v krvi zdravih ljudi, merjena 24 ur znaša 4,4 mmol/l.

Pri krvnem sladkorju znotraj mej so imele starejše ženske s krvnim sladkorjem med 5,1 in 5,3 mmol/l imajo 22 odstotkov, nad 5,3 pa 25 odstotno večjo verjetnost za razvoj sladkorne bolezni. Ljudje s krvnim sladkorjem med 5,3 in 5,5 imajo 53 odstotkov več možnosti za razvoj srčno-žilnih bolezni po štirih letih in pol, kot tisti s 4,4 mmol/l. Znanstveniki v tej študiji so zaključili, da je krvni sladkor na tešče med 5,0 in 5,5 mmol/l, močan, neodvisen napovedovalec diabetesa tipa 2 in bi ga morali uporabljati za identifikacijo oseb, ki potrebujejo nadaljnje preiskave in uvedbo preventivnih ukrepov.

Referenčne vrednosti za glukozo so preširoke!

Riziko za srčno-žilne bolezni progresivno narašča s krvnim sladkorjem nad 4,7 mmol/l. Od 4,7 do 5,5 je dolga, počasna pot, potem pa se bo vaš sladkor kaj hitro znašel v območju med 7 in 8 mmol/l.

Glede na navedeno sem mnenja, da je funkcionalno območje zdravega krvnega sladkorja veliko ožje in sicer med 4,2 in 4,7 mmol/l. 4,2 je meja kjer izkusite prve simptome nizkega krvnega sladkorja, 4,7 pa meja pri kateri vaš riziko sodobnih zdravstvenih zapletov prične eksponentno naraščati.

To seveda ne pomeni, da je enkratna vrednost 4,8 vzrok za skrb. Glukoza je zelo spremenljiv marker in šele redno merjenje vam bo dalo vzorec in povprečje, na podlagi katerega boste lahko ocenili vaše zdravstveno stanje. Upoštevati je potrebno tudi druge dejavnike, ki lahko dvignejo krvni sladkor. Če imate recimo krvni sladkor 5,3 in so vsi ostali markerji krvnega sladkorja normalni, je možno, da je krvni sladkor na tešče povišan, ker ste bili na poti do odvzema pod stresom ali fizično aktivni ali pa le niste dobro spali.

Po drugi strani pa, če imate krvni sladkor 4,8 in kaže vaš hemoglobin A1c, obremenitveni test z glukozo ali glukoza po hrani na težave s krvnim sladkorjem je to lahko znak za skrb. Ocenjevanje je torej kompleksno in včasih težavno.

Kako izmeriti povprečno glukozo v krvi?

Ena od možnosti je seveda, da svoj dopust rezervirate v laboratoriju kjer vam bodo neprestano jemali kri in merili glukozo vendar ima to vsaj dve pomanjkljivosti. Prvič, merjenje bi bilo v nerealni situaciji, saj vaš krvni sladkor niha glede na vaš streh, prehrano, fizično aktivnost, spanje ect. In drugič, kdo bi pa želel svoj dopust prebit v popolnoma sterilnih sobah s filtriranim zrakom in celo brez bazena.

Sladkor ima lastnost sprijemanja s stvarmi, to ste verjetno opazili tudi sami, ko vam je marmelada zlepila prste. V naših telesih ima sladkor prav tako tendenco, da se sprijema, posebej z beljakovinami, kar imenujemo glikacija. Kadar je glukoza visoka se je več veže na različne beljakovine in naredi nepopravljive spojine. Če to vemo lahko merimo te spojine v krvi in dobimo povprečje krvnega sladkorja skozi daljše obdobje. Dva takšna markerja sta na primer gliciran hemoglobin oziroma hemoglobin A1c (HbA1c) in fruktozamin. Pa poglejmo zakaj sta boljša od glukoze na tešče in kje so njune pomanjkljivosti.

Gliciran hemoglobin, HbA1c

HbA1c je marker, ki predstavlja povpreček krvnega sladkorja skozi 3 mesece in vam tako, da vrednost več sto ali celo tisoč posameznih vrednosti glukoze skozi cel dan. Meri koliko hemoglobina in rdečih krvničk je spojenih z glukozo oziroma gliciranih, zato tudi ime gliciran hemoglobin.

HbA1c meri vaš povprečni krvni sladkor v treh mesecih.

Teorija za tem markerjem torej predpostavlja, da rdeče krvničke živijo v povprečju 3 mesece in če na njih izmerimo količino sprijetega sladkorja, dobimo oceno, koliko glukoze je bilo v krvnem obtoku v tem obdobju.

Številka tega markerja nam pove odstotek hemoglobina, ki je gliciran oziroma sprijet s sladkorjem. Na primer vrednost 5,2 pomeni, da je 5,2 odstotka našega hemoglobina »napadla« glukoza in se nanj prijela. Zapomnite si to, ko bomo govorili o pomanjkljivostih HbA1c kot markerja metabolizma sladkorja.

Prednosti HbA1c

HbA1c ima nekaj prednosti kot marker diabetesa. Medtem ko glukoza na tešče ali po jedi pokažeta le statično sliko v eni točki v dnevu, je HbA1c boljši, saj meri krvni sladkor neprestano in je povpreček treh mesecev. Tako ujame vse vrhove, ki se lahko zgodijo čez dan in jih s statičnim merjenjem glukoze ne bi nikoli ujeli.

Študije nakazujejo, da je HbA1c tesneje povezan s komplikacijami krvnega sladkorja kot glukoza na tešče.

Med drugim so prednosti HbA1c pred glukozo na tešče tudi:

  • meri kronično visok krvni sladkor čez dan, ki ga glukoza na tešče zgreši,
  • je boljši marker kot tudi dvakrat dnevno izmerjena glukoza,
  • je boljši indikator srčno-žilnih bolezni kot glukoza na tešče,
  • je stabilnejši marker kot glukoza na tešče,
  • biološka variabilnost je manjša kot pri glukozi na tešče ali obremenitvenem testu z glukozo.

Kot takšen samostojen marker je HbA1c boljši in bolj standardiziran marker kot glukoza na tešče.

Pomanjkljivosti HbA1c

HbA1c ima tudi nekaj pomanjkljivosti. Medtem ko je odličen marker za ocenjevanje stanja metabolizma sladkorja v širši populaciji, pa ni zmeraj tako natančen pri posamezniki. To pomeni, da ima, prav tako kot glukoza na tešče, med posamezniki večje odklone in vi enostavno niste povprečje ampak popolnoma individualna oseba.

Če imate anemijo vaš HbA1c ne bo natančen.

HbA1c 5,1 lahko prevedemo v povprečni sladkor (ne na tešče!) približno 5,5 mmol/l. Vendar pa so vrednosti nekaterih posameznikov zmeraj nekoliko višje kot bi to napovedala njihova glukoza na tešče ali pa obremenitveni test z glukozo, spet pri drugih pa nekoliko nižje. Individualna variacija je torej dokaj visoka zato ne jemati HbA1c kot eden in edini dokončni marker vašega stanja krvnega sladkorja. Pa smo spet tam. Ponovno nimamo tistega enega, enostavnega rezultata, ki bi nam povedal vse. Naša telesa so pač zelo kompleksne naprave.

Zakaj HbA1c ne more biti popolnoma natančen

Se spomnite, ko sem vam omenil, da meri HbA1c odstotek hemoglobina na katerega je vezana glukoza in da se predvideva povprečna življenjska doba rdečih krvničk, ki držijo hemoglobin, 3 mesece? Prav tukaj nastaja težava, saj bo na rezultat HbA1c vplivala ne le glukoza temveč tudi naše rdeče krvničke oziroma hemoglobin. Vse kar vpliva na njih, ko na primer anemija, dehidracija in genske napake bo vplivalo na rezultat. In mi želimo tokrat vedeti le kaj se dogaja z našo glukozo, ne pa tudi rdečimi krvničkami.

Glavna težava HbA1c pa je v bistvu velika variacija v tem, kako dolgo rdeče krvničke dejansko živijo. Nekatere študije so na primer pokazale, da rdeče krvničke, pri normalnem krvnem sladkorju živijo dlje. Pri diabetikih je bil ta čas 81 dni, medtem ko je bil pri zdravih ljudeh ta čas tudi do 146 dni. To torej pomeni, da bodo diabetiki, katerih rdeče krvne celice živijo krajši čas imeli tudi manj zalepljene glukoze nanje in s tem napačno nizek HbA1c.

Pomanjkljivosti HbA1c so:

  • krvni sladkor dve uri po hrani se je pokazal kot boljši napovedovalec srčnih bolezni kot HbA1c,
  • pri osebah s posebnimi stanji, kot je na primer anemija, HbA1c ne bo natančen marker,
  • življenjska doba rdečih krvničk ima velik razpon, kar pomeni, da lahko ima pri posameznikih pomemben odklon,
  • čeprav je bolj standardiziran marker kot glukoza na tešče, je njegova standardizacija še zmeraj slaba,
  • nivoji HbA1c za napovedovanje retinopatije in nevropatije ni dobro določen in tako bi uporaba le HbA1c zapoznila diagnozo diabetesa v približno 60 odstotkih,

Tudi HbA1c ima veliko pomanjkljivosti, je pa dober marker za vključitev v vaše redno spremljanje zdravstvenega stanja. Interpretacija pa mora potekati ob pomoči še drugih vrednosti.

 

Toliko v tem delu, v naslednjem pa več o normalnih vrednostih HbA1c, fruktozaminu, pa tudi o obremenitvenem testu z glukozo, ter glukozo po jedi bomo še govorili.

Leave a Reply